Kļūsti par pusaudža mentoru

Veiksmīga mentoringa prakstiskie soļi

  • Lai uzsāktu ceļojumu, pievienojies ikmēneša tikšanās reizēs.
  • Lūgšanā Dievam nes tos pusaudžus, kam esi vai varētu būt par mentoru un aicini mentoru grupu un savu draudzi lūgt par tevi.
  • Aicini līdz par 4 pusaudžiem, kam tu varētu būt mentors, uz vienojošo nometni vai pasākumu.
  • Pēc nometnes vai īpašā pasakuma, sniedz katram pusaudzim iegūt mentoru (saņemot atļauju no vecākiem vai par pusaudzi atbildīgajās personas)
  • Apmeklē mentoru tikšanās reizes un īpašos pasākumus, lai saņemtu iedrošinājumu un apmācību, paralēli tiekoties arī ar pusaudžiem katru nedēļu vai katru otro nedēļu.
  • Izstrādā īpašu mērķi un soļus mācību gadam katram no pusaudžiem un veic korekcijas, ieklausoties Dievā un pusaudzī, kā arī iegūstot pieredzi gada garumā.
  • izmanto visus lieliskos resursus, ko TLVN piedāvā dalībniekiem.

Ja esi jau mentors vai daļa no draudzes vai organizācijas ar atšķirīgu pieeju, aicinām arī tevi kļūt par dalībnieku un iegūt no iedrošinājuma, apmācības un citiem resursiem. Tu vari būt arī par svētību citiem dalībniekiem, daloties ar savu personīgo pieredzi.

Nebaidies spert pirmos soļus.
Mēs esam ar tevi visa ceļa garumā.

Pasākumu kalendārs